Your order

Close

Subtotals

Xeo 10 User manual

Belangrijke veiligheidsinstructies

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem deze waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Uitsluitend met een droge doek reinigen.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
 9. Leid de veiligheidsfunctie van de gescheiden of aardingsstekker niet om. Een gescheiden stekker heeft twee pinnen, waarbij de een breder is dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. De brede of derde pin zijn er voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw wandcontactdoos past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van de verouderde wandcontactdoos.
 10. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt of dat het klem kan komen te zitten, vooral bij stekkers, meervoudige stekkerdozen en het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
 11. Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
 12. Alleen gebruiken met de wagen, standaard, statief, beugel of tafel die is opgegeven door de fabrikant of wordt verkocht bij het apparaat. Wanneer een wagen wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie kar / apparaat om letsel door kantelen te voorkomen.
 13. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij storm of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat alle reparaties uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel. Reparatie is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadigd netsnoer of stekker, als er vloeistof op is gekomen of er objecten in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal functioneert of is gevallen.
 15. WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en objecten die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
 16. Om deze apparatuur volledig van het stroomnet los te koppelen haalt u het netsnoer uit het stopcontact. De plug van de voeding blijft operationeel.

Waarschuwing

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK! NIET OPENEN!

Als de luidsprekers zijn aangesloten op de netspanning, is er een gevaarlijke elektrische spanning in de luidsprekers aanwezig.

Gebruik het meegeleverde netsnoer om de luidsprekers op de netspanning aan te sluiten. Zorg ervoor dat het netsnoer niet is beschadigd; vervang dit door een nieuw exemplaar als het is beschadigd.

LET OP

 • Om het risico van een elektrische schok te verminderen mag u het achterpaneel niet verwijderen en mag u de behuizing van de luidspreker nooit openen. Stel de luidsprekers niet bloot aan regen of vocht.
  Geen onderhoudsgevoelige onderdelen in het apparaat. Laat reparaties over aan gekwalificeerd personeel.
 • Gebruik geen defecte luidsprekers en koppel de defecte luidsprekers los van de netspanning. Neem contact op met uw Dynaudio Xeo-distributeur als u problemen ondervindt. Adressen van distributeurs zijn te vinden op internet op dynaudio.com.

Batterij van de afstandsbediening

Explosiegevaar

LET OP

Gevaar voor explosie als de batterij onjuist vervangen wordt.

 • Alleen vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar type.

Gevaar voor chemische brandwonden

LET OP

Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt kan dit binnen de 2u ernstige interne brandwonden veroorzaken en uiteindelijk tot de dood leiden.

Als u denkt dat er mogelijk batterijen zijn ingeslikt of zich in een willekeurig deel van het lichaam bevinden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.