Your order

Close

Subtotals

Xeo 10 User manual

Legale informatie

Conformiteitsverklaring (alleen EU)

Dynaudio A/S verklaart hierbij dat het product Dynaudio Xeo 10 / Xeo 20 / Xeo 30 conform is met de volgende richtlijnen:

  • 2001/95/EF (Productveiligheid)
  • 2014/53/EU (RE-richtlijn)
  • 2014/30/EU (EMC-richtlijn)
  • 2011/65/EU (ROHS-richtlijn)
  • 1275/2008 (ErP, Ecodesign-richtlijn)

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op internet op dynaudio.com/support/manuals.

Handelsmerken

Alle Apple producten zijn handelsmerken van Apple Inc.

Alle Sony producten zijn handelsmerken van Sony Electronics Inc.

Alle Sonos producten zijn handelsmerken van Sonos Inc.

Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Alle Google-producten zijn handelsmerken van Google Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.


Een update van deze handleiding kan noodzakelijk zijn vanwege productverbeteringen en nieuwe functies.

De nieuwste versie van deze handleiding is beschikbaar op internet op dynaudio.com/support/manuals.