Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Tilslutninger og kontrolelementer

Elementer på bagpanelet

Klik eller tryk på et bogstav (for eksempel A) for at hoppe til beskrivelsen af ​​dette element.

Xeo 10/20/30 sæt består af en master og en slave-enhed. Tilslutninger for lyd findes på master-enheden.

A: Placering af højtaleren

Lydjustering (afhængigt af højttalerens position)

 • Neutral = med fritstående placering
 • Wall = hvis placeret tæt på en væg
 • Corner = hvis placeret i et hjørne

Højttaler placering

 • Left = venstre højttaler i stereo mode
 • Right = højre højtaler i stereo mode

B: Højttaler ID/Zone

Valg af lydzoner: Højttalere tildelt forskellige zoner kan styres separat via fjernbetjeningen. Zonerne er identificeret som Red, Green og Blue.

C

Aux ind: Tilslutning af analog lydkilde til højttaleren via mini-jack.

Line In: Tilslutning af analog lydkilde til højttaleren via RCA.

D

Optical In (Toslink):

Tilslutning af en digital lydkilde til højttaleren.

E

USB-indgang

Kun til firmwareopdatering.

F

Mains socket

For at forbinde højttaleren til netspændingen.

Knapper oven på kabinettet (Xeo 10)

Højttaler til/fra

 • Tryk på for at tænde for højttalerne. Xeo 10 scanner indgangene for signal.
 • Tryk og hold for at slukke højttalerne.

Indgangs valg

 • Når højttaleren er tændt, kan du trykke på for at vælge en anden indgang.

Volumenkontrol

 • Tryk på eller for at hæve eller sænke lydstyrken. Tryk og hold for hurtigere justeringer.

Bluetooth-parring

 • Tryk og hold både og for at starte parring (se side).

Fjernbetjening

Kommandoer gælder altid for begge højttalere.

MUTE

Dæmpning af højttalerne

 • Tryk for at slå lyden til eller fra.

TÆND SLUK

Højttaler til/fra

 • Tryk på for at tænde for højttalerne.
 • Tryk for standby-tilstand.
 • Tryk og hold nede , indtil LED'en bliver rød for at sætte højttaleren i dvaletilstand.
 • Tryk og hold nede i 5-9 sekunder for at indtaste nattilstand (Slår lysdioderne slukket).

Reset

 • Tryk i mindst 5 sekunder for at nulstille højttalerne til fabriksindstillingerne.

VOLUME

Volumenkontrol

 • Tryk på eller for at hæve eller sænke lydstyrken.

INPUT

Signalkilde

 • Tryk på en knap for at vælge den respektive signalkilde.
 •  vælger en Bluetooth-enhed eller Hub/Connect.

Bluetooth-parring

 • Tryk i mindst 5 sekunder for at indtaste parringstilstand.