Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Fasthold lydstyrken

Du kan indstille højttaleren til en højere lydstyrke ved hjælp af funktionen til at fastholde lydstyrken. Denne indstilling bibeholdes også i standby-tilstand. Hvis en signalkilde er tilsluttet Xeo 10/20/30 med sin egen volumenkontrol, har du mulighed for at ændre udgangsvolumen med signalkilden.

Fasthold lydstyrken:

 • Peg fjernbetjeningen ved en højttaler og tryk i mindst 2 sekunder. For at fortryde at fastholde lydstyrken skal du trykke på en af ​​de to lydstyrke-knapper.

Standby

Sådan sætter du højttalere i dvaletilstand:

 • Peg fjernbetjeningen mod en højttaler og tryk på eller på toppen af en af højtalerne.
 • Højttalerne går i dvaletilstand.
 • Højttalerne går også i dvaletilstand, hvis der ikke er noget lydsignal i 20 minutter.
 • I denne tilstand er det trådløse netværk aktivt, og alle tilsluttede enheder forbliver synkroniserede.
 • Strømforbruget i dvaletilstand er <2 W.

Sådan skifter du højttalere til standby-tilstand med lavt strømforbrug:

 • Tryk og hold på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.
 • Højtalerne gå herefter i standby-tilstand med lavt strømforbrug:
 • I denne tilstand er det trådløse netværk deaktiveret, og højttalerne er ikke forbundet med hinanden.
 • Strømforbruget i dvaletilstand er <0.5 W.

Sådan slukker du automatisk standby:

 • Tryk og hold på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.