Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Vigtige sikkerhedsanvisninger

 1. Læs disse instruktioner.
 2. Behold disse instruktioner.
 3. Bemærk alle advarsler.
 4. Følg alle instruktioner.
 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af ​​vand.
 6. Rengør kun med tør klud.
 7. Undgå at blokere ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
 8. Installer ikke i nærheden af ​​varmekilder som radiatorer, varmelegemer, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
 9. Omgå ikke sikkerhedsformålet med det polariseret stik eller stikket med jordforbindelse. En polariseret stik har to ben, det éne bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben, samt et tredje ben til jord. Det brede ben eller det tredje ben er til for din sikkerhed. Hvis den medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte den forældede stikkontakt.
 10. Beskyt strømledningen fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de tilsluttes enheden.
 11. Brug kun tilbehør specificeret af producenten.
 12. Anvend kun med vogn, beslag eller bord angivet af producenten eller solgt med apparatet. Når en vogn bruges, skal du være forsigtig, når du flytter vogn / apparatkombinationen for at undgå skader fra tip-over.
 13. Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, og når apparatet ikke bruges i længere tid.
 14. Service må kun udføres af kvalificeret servicepersonale. Vedligeholdelse er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på en eller anden måde, som f.eks. når netledning eller stik er beskadiget, væske er spildt på apparatet, eller genstande er faldet ned i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
 15. ADVARSEL: For at minimere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og objekter indeholdende flydende materiale, såsom vaser, må ikke placeres ovenpå apparatet.
 16. For at afbryde dette udstyr helt fra strømmen, skal du tage strømkablets stik ud af stikkontakten. Stikket på netledningen skal forblive let at betjene.

Advarsel

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! MÅ IKKE ÅBNES!

Hvis højttalerne er tilsluttet netspændingen, er der en farlig elektrisk spænding til stede indeni højttalerne.

Brug det medfølgende strømkabel til at forbinde højttalerne til netspændingen. Sørg for, at strømforsyningskabel ikke er beskadiget; udskift den med en ny, hvis den er blevet beskadiget.

ADVARSEL

 • For at mindske risikoen for elektrisk stød må du ikke fjerne bagpanelet og aldrig åbne højttalerkabinettet. Udsæt ikke højttalerne for regn eller fugt.
  Ingen indvendige dele af apparatet kan serviceres af brugeren. Servicering må kun foretages af autoriseret personale.
 • Brug ikke defekte højttalere og frakobl defekte højttalere fra netspændingen. Kontakt venligst din Dynaudio Xeo distributør, hvis du har problemer. Adresser på distributører findes på internettet via dynaudio.com.

Batteri til fjernbetjening

Fare for eksplosion

ADVARSEL

Fare for eksplosion hvis batteriet udskiftes forkert.

 • Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Kemisk forbrændingsfare

ADVARSEL

Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på kun 2 timer og kan medføre dødsfald.

Hvis du mener, at batterier kan være blevet slugt eller placeret i nogen del af kroppen, skal du omgående søge lægehjælp.