Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Produktinformation

Erklæring om overensstemmelse (kun EU)

Dynaudio A / S erklærer herved, at produktet Dynaudio Xeo 10 7 Xeo 20 / Xeo 30 er i overensstemmelse med følgende direktiver:

  • 2001/95 / EF (produktsikkerhed)
  • 2014/53 / EU (RE-direktiv)
  • 2014/30 / EU (EMC-direktiv)
  • 2011/65 / EU (ROHS direktiv)
  • 1275/2008 (ErP, Direktiv om miljøvenligt design)

Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på internet at dynaudio.com/support/manuals.

Varemærker

Alle Apple-produkter er varemærker tilhørende Apple Inc.

Alle Sony-produkter er varemærker tilhørende Sony Electronics Inc.

Alle Sonos-produkter er varemærker tilhørende Sonos Inc.

Bluetooth ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.

Alle Google-produkter er varemærker tilhørende Google Inc.

Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende de respektive ejere.


En opdatering til denne vejledning kan være nødvendig på grund af produktforbedringer og nye funktioner.

Den seneste version af denne manual er tilgængelig via dynaudio.com/support/manuals