Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Status LED'er på forsiden

De to lysdioder i øverste venstre hjørne af kabinetets forside angiver højttalerens og systemets driftstilstand med forskellige farver og blinkende funktioner.

På tilstand

Konstant blå

Højttaleren er tændt, tilsluttet en Hub eller Connect, og et lydsignal afspilles.

På tilstand

Langsomt blinkende i blåt

Højttaleren er tændt, tilsluttet en Hub eller Connect, men et lydsignal kan ikke findes.

På tilstand

Konstant lilla

Højttaleren er tændt, tilsluttet en lokal indgang, og et audiosignal afspilles.

På tilstand

Langsomt blinkende i lilla

Højttaleren er tændt og tilsluttet en lokal indgang, men et lydsignal kan ikke detekteres.

Forbindelse

Langsomt blinkende i rød

Der er ingen aktiv sender (Hub, Connect, mobil enhed ...) / master, eller en forbindelse er ikke mulig.

Søg

Blinker hurtigt i blåt i 20 minutter

Søger efter et aktivt indgangssignal.

Synkronisering / Forbindelse

Hurtigt blinkende i rød i 10 sekunder

Systemsynkronisering uden aktiv sender / hovedforbindelse.

Synkronisering / Forbindelse

Blå LED slukkes i 0,2 s

Ny sender ID, sender indgang, eller direkte indgang er valgt.

Synkronisering / Forbindelse

Konstant rød i 5 s

Modtager status ændres.

Synkronisering / Forbindelse

Konstant hvid

Bluetooth-forbindelse er etableret.

Synkronisering / Forbindelse

Langsomt blinkende i hvid

Højttaler er i parringstilstand.

Firmware indlæses

Hvid LED: Langsom til hurtig blinkende under indlæsnings-sekvensen, Rød LED: Oplyst

Firmware bliver indlæst.

Volume

Hurtigt blinkende i blåt

Lydstyrken justeres.

Mute

Ind- og ud-fade

Højttaleren er dæmpet.

På tilstand

Lysende svagt i rødt

Højttaleren er i standby-tilstand.

LED blinkende koder

Slukket

Konstant hvid

Konstant farve

Langsomt blinkende (1 eller 2 Hz)

Hurtigt blinkende (3 eller 4 Hz)