Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Udpakning

Efter udpakning skal du kontrollere, at systemet er komplet og kontrollere enheden samt alt tilbehør for transportskader. Transportskader kan forventes, hvis emballagen er alvorligt beskadiget. Forsøg ikke at benytte en beskadiget enhed. Hvis indholdet er ufuldstændigt eller beskadiget, bedes du kontakte din Dynaudio Xeo distributør. Adresser på distributører findes på internettet via dynaudio.com.

Fjernelse af beskyttelsesdækslet

Diskantenheden er beskyttet af en hætte for at forhindre skade under transport og udpakning.

  • Når du har pakket ud højttaleren, skal du fjerne hætten ved blot at trække den vinkelret ud.

Emballagemateriale

Emballagen er udformet således, at den kan genanvendes, så længe den ikke er blevet beskadiget under transporten. Behold emballagen og brug originalemballagen til al videre transport.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i europæiske lande med separate indsamlingssystemer til dette udstyr)

Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det overleveres til det gældende indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og personsundhed. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturressourcerne. For mere detaljerede oplysninger om genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale myndighed, lokale affaldskontor eller den butik, hvor du købte produktet.