Your order

Close

Subtotals

Xeo 20 User manual

Status-LED’s aan de voorzijde

De twee LED's in de linkerbovenhoek van het voorpaneel van de kast geven de operationele status van de luidsprekers en het systeem aan met verschillende kleuren en knipperende functies.

Op staat

Verlicht in blauw

De luidspreker is ingeschakeld, verbonden met een Hub of Connect en er wordt een audiosignaal weergegeven.

Op staat

Langzaam knipperend in blauw

De luidspreker is ingeschakeld, verbonden met een Hub of Connect, maar er wordt geen audiosignaal gevonden.

Op staat

Verlicht in paars

De luidspreker is ingeschakeld, aangesloten op een lokale ingang en er wordt een audiosignaal weergegeven.

Op staat

Langzaam knipperend in paars

De luidspreker is ingeschakeld, aangesloten op een lokale ingang, maar er wordt geen audiosignaal gevonden.

Verbinding

Langzaam knipperend in rood

Er is geen actieve zender (Hub, Connect, mobiel apparaat ...) / master, of een verbinding is niet mogelijk.

Zoeken

Snel blauw knipperend gedurende 20 min

Zoeken naar een actieve ingang.

Synchronisatie / Verbinding

Snel knipperend in rood gedurende 10 sec

Systeemsynchronisatie tijdens geen zender / master-verbinding.

Synchronisatie / Verbinding

Blauwe LED is uitgeschakeld gedurende 0,2 sec

Nieuwe zender ID, zender invoer of directe invoer is geselecteerd.

Synchronisatie / Verbinding

Verlicht in rood gedurende 5 sec

Ontvangermodus verandert.

Synchronisatie / Verbinding

Verlicht in wit

Bluetooth-verbinding tot stand gebracht.

Synchronisatie / Verbinding

Langzaam knipperend in wit

Luidspreker staat in koppelingsmodus.

Firmware wordt geladen

Witte LED: langzaam tot snel knipperend tijdens de laadcyclus, Rode LED: verlicht

Firmware wordt geladen.

Volume

Snel knipperend in blauw

Volume wordt aangepast.

Dempen

In- en uitfaden

Luidspreker is gedempt.

Op staat

Verlicht in gedempt rood

Luidspreker staat in de standby-modus.

LED-knippercode

Uit

Verlicht in wit

Verlicht in een kleur

Langzaam knipperend (1 of 2 Hz)

Snel knipperend (3 of 4 Hz)